Pomiary

i diagnostyka

 

Pomiarów dokonujemy kilkoma metodami naraz w celu uzyskania najbardziej racjonalnych i prawdziwych wyników pomiarów.  Wykonujemy pomiary temperatury  wilgotności pomieszczenia , wilgotności posadzki wilgotności warstwy podposadzkowe.

 

 

Kolejna usługa 

Inne Usługi

Osuszanie kubaturowe

Osuszanie wielkich powierzchni